Profesinių interesų sfera:

2 išspausdintų darbų autorė. Aktyviai dalyvauja klinikinėse studijose ir konferencijose. Nuolat dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir kongresuose.