OFEROWANE USŁUGI

Wszytskie ceny są sta‎łe. Żadnych ukrytych opłat.

 • Badanie oczu
  169 zł
  Konsultacja okulisty i kompleksowe badanie oczu
  Dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat (czas trwania do 2 godz.)
 • Badanie oczu
  169 zł
  Konsultacja okulisty i kompleksowe badanie oczu (czas trwania do 2 godz.)
 • Badanie oczu (powtórne)
  130 zł
  okresie do 6 mies.
 • Wizyta VIP
  435 zł
  .
 • Badanie OCT
  169 zł
  optyczna tomografia koherencyjna
 • Powtórne badanie OCT
  109 zł
  .
 • Badanie pola widzenia
  130 zł
  perymetria komputerowa

MIKROCHIRURGIA ZAĆMY

 • Leczenie operacyjne zaćmy
  2173 zł
  bez wszczepienia soczewki korekcyjnej
 • Leczenie operacyjne zaćmy
  2825 zł
  wszczepienie miękkiej wewnątrzgałkowej soczewki korekcyjnej
 • Leczenie operacyjne zaćmy
  5650 zł
  wszczepienie miękkiej wewnątrzgałkowej soczewki korekcyjnej TORIC
 • Leczenie operacyjne zaćmy
  6528 zł
  wszczepienie miękkiej wewnątrzgałkowej wieloogniskowej soczewki korekcyjnej
 • Mikrochirurgia zaćmy wtórnej, kapsulektomia
  1086 zł
  .
 • Znieczulenie
  869 zł
  .
 • Ceny usług podane za zabieg na jednym oku.

MIKROCHIRURGIA REFRAKCYJNA

 • Laserowa fotokoagulacja siatkówki
  652 zł
  .
 • Leczenie laserem YAG
  652 zł
  kapsulotomia (leczenie wtórnej zaćmy)
 • Operacyjny zabieg wzmocnienia rogówki
  3260 zł
  Metodą CROSS-linking
 • Laserowa korekcja wzroku
  1717 zł
  Metody iQ-LASIK, iLASIK, Super LASIK, LASEK, PRK
 • Laserowa korekcja wzroku
  1911 zł
  1717 zł
  Metoda Q-LASIK Oxygen
 • Ceny usług podane za zabieg na jednym oku

BADANIA UZUPE‎ŁNIAJĄCE PO WSTĘPNEJ DIAGNOSTYCE

 • Powtórna konsultacja lekarza okulisty
  87 zł
  po wstępnej diagnostyce
 • Tonometria
  43 zł
  badanie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej
 • Pneumotonometria
  43 zł
  bezkontaktowe badanie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej
 • Autorefraktokeratometria
  43 zł
  .
 • Echoskopia oka metodą a
  43 zł
  biometria
 • Echoskopia oka metodą b
  43 zł
  .
 • Gonioskopia
  43 zł
  .
 • Badanie dna oka
  43 zł
  .
 • Pachymetria
  43 zł
  pomiar grubości rogówki
 • Topografia rogówki
  43 zł
  mapa topograficzna rogówki
 • Dobór okularów
  43 zł
  .